FR | NL
 

Het tweede leven van EPS-verpakkingen


De valorisatie van EPS-verpakkingen bedraagt ongeveer n derde van de totale Belgische productie van EPS-verpakkingen. Onder valorisatie verstaat men zowel de energetische valorisatie als de eigenlijke recyclage van gebruikt EPS.

De energetische valorisatie staat in België op een laag pitje omwille van het negatieve imago van vuilverbrandingsinstallaties. Toch zal in de toekomst verbranden met warmterecuperatie in goed uitgeruste verbrandingsinstallaties steeds belangrijker worden. Recyclage van gebruikt EPS daarentegen kent een gestage groei. Het gaat hierbij in hoofdzaak over industriële en commerciële EPS-verpakkingen, maar ook het huishoudelijke EPS-afval wordt belangrijk.

Het diagram geeft bij wijze van voorbeeld de valorisatiecijfers voor België in 1998. De valorisatie van EPS-verpakkingen bedraagt ongeveer n derde van de totale Belgische productie van EPS-verpakkingen, of 1.100 ton valorisatie in 1998.

 
STYFABEL ASBL - Rue Henri Rega 14 - B-3000 Leuven - Tel. : +32 (0)16 20 47 75 - Gsm : +32(0)477 58 45 22 - Lutgarde Neirinckx info@styfabel.be