FR | NL
 

Er kunnen verschillende wegen bewandeld worden voor de valorisatie van gebruikte EPS-verpakkingen. De valorisatiemogelijkheden zijn:


 • De energetische valorisatie :
 • In een moderne vuilverbrandingsinstallatie kan EPS netjes verbrand worden. De hoge verbrandingswarmte van EPS laat toe het verbruik aan fossiele brandstoffen te reduceren. De vrijgekomen warmte is bruikbaar voor diverse toepassingen in de nabije omgeving.

 • Recyclage tijdens het productieproces :
 • EPS-productieresten worden op de productielocaties vermengd en in vorm gebracht samen met verse EPS-parels. Dit procédé laat toe om tot 30% en meer gerecycleerd materiaal te verwerken in nieuwe EPS-toepassingen.

 • Extrusie :
 • Gebruikte EPS-verpakkingen vermalen of compacter maken om ze vervolgens te smelten in ”extruders” is een veel gebruikte methode Zo worden compacte polystyreengranulaten gevormd. Deze nieuwe of secundaire grondstof wordt door andere fabrikanten verder verwerkt tot spuitgiet- of extrusieproducten.

 • Extrusie / herbegassing :

 • Deze techniek bestaat erin de gebruikte EPS-verpakkingen te smelten en te herbegassen om zo opnieuw expandeerbaar polystyreen te verkrijgen dat voor 100% uit gerecycleerd EPS bestaat.

 • Hergebruik :

 • Dankzij de stevigheid en de schokabsorberende eigenschappen zijn EPS-verpakkingen geschikt voor hergebruik. Het betreft hier in hoofdzaak transportverpakkingen uit EPS.

 • Hulpgrondstof voor constructiematerialen :

 • Het zuiver of het licht vervuild EPS-afval wordt vermalen; de gesorteerde en geselecteerde EPS-parels krijgen een nieuwe bestemming als hulpgrondstof voor de fabricage van constructiematerialen met isolerende eigenschappen.

 • Grondverbetering :
 • Het gebruikt EPS (zuiver of vervuild) wordt vermalen en vermengd met grond. Hierdoor wordt de grond lichter en luchtiger.
  Opmerking: gerecycleerd EPS is niet geschikt voor contact met voedingsmiddelen.
 
STYFABEL ASBL - Rue Henri Rega 14 - B-3000 Leuven - Tel. : +32 (0)16 20 47 75 - Gsm : +32(0)477 58 45 22 - Lutgarde Neirinckx info@styfabel.be