FR | NL
 

Stap 1 : De productie van de grondstof - expandeerbaar polystyreen => Chemische industrie


Net als bij alle kunststoffen wordt de grondstof gewonnen uit petroleum. Expandeerbaar polystyreen wordt door suspensiepolymerisatie uit styreen geproduceerd. Tijdens de polymerisatie wordt aan het polystyreen een blaasmiddel (pentaan) toegevoegd voor het verschuimen van het granulaat. De petrochemische bedrijven leveren de grondstof, expandeerbaar polystyreen, in de vorm van „glasachtige granulaten„ met een diameter van 0,2 tot 3 mm. De chemische formule is:

Stap 2 : De verwerking van de grondstof tot EPS - geëxpandeerd polystyreen => STYFABEL vzw


De verwerking tot EPS gebeurt ofwel in een blokvorm voor het maken van EPS-blokken die later versneden worden ofwel in matrijzen voor het maken van vormstukken.

EPS wordt op thermische wijze geproduceerd via een tweetraps expansieproces.

  • Voorschuimen :
    In de eerste fase van het expansieproces worden de glasachtige polystyreenbolletjes met stoom verhit tot boven de verwekingtemperatuur van polystyreen. Daardoor verdampt het blaasmiddel pentaan en worden de bolletjes opgeblazen tot veel grotere EPS-parels met een microcellulaire structuur.

  • Rijpingsproces :
    De schuimparels worden met behulp van perslucht naar droogsilo's vervoerd waar de parels stabiliseren. Tijdens dit stabilisatieproces worden de nog aanwezige waterdamp en bijna alle restpentaan in de EPS-parels vervangen door lucht.

  • Vormgeving :
    In de tweede expansiefase worden de geëxpandeerde parels in de definitieve schuimvorm gebracht, waar ze opnieuw verhit worden. De parels smelten nu aan elkaar en vormen een hechte, gesloten schuimstructuur.

Stap 3 : RECYCLAGE -"Het tweede leven van EPS" => BEPSRA (Belgian EPS Recycling Association)


Gebruikte EPS-verpakkingen kunnen 100% gerecycleerd worden. Voor meer informatie zie "Recyclage".
 
STYFABEL ASBL - Rue Henri Rega 14 - B-3000 Leuven - Tel. : +32 (0)16 20 47 75 - Gsm : +32(0)477 58 45 22 - Lutgarde Neirinckx info@styfabel.be