FR | NL
 


  • Zuivere technologie
  • In het proces wordt stoom gebruikt als energie. Stoom wordt geproduceerd in boilers welke in hoofdzaak werken met natuurlijk gas als brandstof.

  • Laag waterverbruik
  • Waterverbruik tijdens de EPS-productie is zeer laag daar het water verschillende keren hergebruikt wordt.

  • Genereert geen vast afval
  • Het geproduceerde afval is het materiaal zelf dat geproduceerd wordt. Dit afvalmateriaal (slechte productie, gebroken stukken, …) wordt terug in het productieproces gebracht.

  • Zeer lage emissies
  • Gedurende het EPS-transformatieproces zijn de emissies in de lucht zeer laag. Verder zijn er geen vloeibare afvalstoffen welke het oppervlakte- of het grondwater zouden kunnen vervuilen. Ten slotte is er evenmin vast afval.
 
STYFABEL ASBL - Rue Henri Rega 14 - B-3000 Leuven - Tel. : +32 (0)16 20 47 75 - Gsm : +32(0)477 58 45 22 - Lutgarde Neirinckx info@styfabel.be