FR | NL
 

Styreen en pentaan: twee ’ingrediënten’ voor de productie van geëxpandeerd polystyreen


  • GEZONDHEID EN STYREEN

  • Styreen wordt reeds meer dan 60 jaar geproduceerd. Styreen komt ook vrij voor in de natuur in aardbeien, bonen, noten, bier, wijn, koffiebonen en kaneel. Styreen is perfect veilig bij normaal gebruik. Onderzoek wijst uit dat er geen verband bestaat tussen kanker en styreen. Styreen wordt in de EU-directieven geklasseerd als een niet gevaarlijke substantie.

  • DE OZONLAAG EN PENTAAN

  • Pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel bij de verwerking van geëxpandeerd polystyreen. Pentaan tast de ozonlaag niet aan. Pentaan behoort tot dezelfde chemische familie als de bekende gassen methaan, propaan en butaan. Pentaan is weinig stabiel. Als pentaan vrijkomt dan wordt het snel omgezet in koolstofdioxide en water. Pentaan draagt wel in beperkte mate bij tot de emissie van vluchtige organische componenten (VOC's). Pentaan wordt door de Europese gezondheidsautoriteiten beschouwd als een onschadelijke substantie voor de gezondheid.
 
STYFABEL ASBL - Rue Henri Rega 14 - B-3000 Leuven - Tel. : +32 (0)16 20 47 75 - Gsm : +32(0)477 58 45 22 - Lutgarde Neirinckx info@styfabel.be