FR | NL
 


EPS = Vormstukken in geëxpandeerd polystyreen


  • Styfabel vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten van geëxpandeerd polystyreen en werd opgericht in 1984. In 1991 ontstond naast de sectie Styfabel-Bouw de sectie Styfabel-Verpakkingen. Styfabel-Verpakkingen groepeert alle Belgische fabrikanten van EPS-vormstukken: in totaal 3 EPS-fabrikanten. Daarnaast ondersteunt PlasticsEurope (= grondstofleveranciers) de werking van de vzw Styfabel.

  • De zetel van Styfabel vzw alsook het vast secretariaat bevinden zich te Leuven (Henri Regastraat 14 3000 Leuven).

  • De vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van haar leden alsmede het bevorderen van de goede verstandhouding en de samenwerking van de leden onderling. Hiervoor worden onder andere regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, wordt er samengewerkt met andere organisaties en wordt er gemeenschappelijk publiciteit gevoerd.

  • Styfabel vzw is tevens actief betrokken bij de werking van EUMEPS. Dit is de overkoepelende Europese vereniging van EPS-verwerkers.

ECOLOGIE


  • Levenscyclus analyses tonen aan dat geëxpandeerd polystyreen heel positief scoort ten opzichte van andere competitieve materialen met een gelijkaardig gebruik en dit op het vlak van de impact op het milieu.
 
STYFABEL ASBL - Rue Henri Rega 14 - B-3000 Leuven - Tel. : +32 (0)16 20 47 75 - Gsm : +32(0)477 58 45 22 - Lutgarde Neirinckx info@styfabel.be