FR | NL
 

Bouwen is investeren in de toekomst. Logisch dat elke beslissing goed wordt overwogen: de ligging van de bouwgrond, de indeling van het gebouw, de keuze van de afwerking. De zelfde zorg wordt best ook aan de thermische isolatie van het gebouw besteed.


Zonder energie kan onze samenleving niet functioneren. Een reden te meer om er zuinig op te zijn, want onze fossiele brandstofreserves raken langzaam maar zeker uitgeput. De verbranding van die brandstoffen tast bovendien ons milieu aan.

Als we onze gebouwen goed isoleren, kunnen we de uitstoot van schadelijke stoffen beperken en ons wooncomfort verbeteren.


Verwarming produceert veel CO2, een van de broeikasgassen waarvan de uitstoot in ons land volgens de Kyoto-norm tegen 2012 met maar liefst 17% moet dalen.

Dat kunnen we alleen halen als we onnodig energieverbruik vermijden en onze woningen beter isoleren.

En op dat vlak is er in ons land nog veel werk aan de winkel.

Als we de volgende generaties nog een leefbare wereld willen bieden, moeten we duurzamer gaan bouwen.

Duurzaam bouwen heeft alleen maar voordelen. Het wooncomfort is optimaal, de stookkosten nemen sterk af en het milieu wordt maximaal gerespecteerd.


Wie duurzaam wilt bouwen, begint dan ook bij het begin: een degelijke isolatie van de ruwbouw. Voor een hoog rendement is het van belang de isolatielaag dik genoeg te maken. Het is dan ook aangewezen daar al van bij het ontwerp rekening mee te houden.
 
STYFABEL VZW - Henri Regastraat 14 - B-3000 Leuven - Tel. : +32 (0)16 20 47 75 - Gsm : +32(0)477 58 45 22 - Lutgarde Neirinckx info@styfabel.be